Group news

山又遥遥,路又迢迢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 春愁      
 
 
 
 
 
             一片春愁似梦浇, -
 
             楼下凄凉,楼上喧嚣。 -
 
             天涯魂断谁人知? -
 
             山又遥遥,路又迢迢。
 
 -
 
             何日彩云渡鹊桥, -
 
             思也悠悠,想也渺渺。 -
 
             时光容易把人抛, -
 
             落了桃花,残了扬梢。-